Heeft u vragen? Neem dan contact op: 030 2270665

Uw pakket gratis bezorgd!

Voorwaarden voor consumenten

Voorwaarden voor consumenten op DeDigitaleMarkt.nl

De koper die een product wil kopen bij een handelaar verstrekt aan de marktmeester de volgende gegevens die nodig zijn om de koop te kunnen laten plaatsvinden:

 1. Volledige naam
 2. Afleveradres (straatnaam, postcode en woonplaats)
 3. Telefoonnummer waarop koper bereikbaar is
 4. Het e-mailadres waar koper e-mail van marktmeester en handelaar wil ontvangen
 5. De producten die koper van handelaar wil kopen

Markmeester zal deze gegevens verstrekken aan handelaar zodat handelaar de door koper bij handelaar bestelde producten af kan leveren. Handelaar en marktmeester gebruiken deze gegevens niet anders dan nodig is voor de levering van producten en doeleinden die daar direct verband mee houden.

De koper verstrekt de gegevens door deze zelf in te voeren in het platform. Koper kan de gegevens daar te allen tijde raadplegen en aanpassen. Koper heeft het recht de gegevens van het platform te (laten) verwijderen.

 1. Marktmeester verzorgt het platform waarop handelaar producten aan kan bieden. Door een product op een marktkraam te bestellen, gaat koper direct een koopovereenkomst aan met handelaar. Het is mogelijk dat koper via het platform in één sessie koopovereenkomsten aangaat met meer dan één handelaar
 2. Marktmeester is geen partij in de koopovereenkomst die wordt gesloten tussen koper en handelaar en is daardoor ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de afwikkeling
 3. Bij vragen over, klachten over en retourzendingen van producten moet koper contact opnemen met handelaar. De gegevens van handelaar zijn vermeld op het platform en worden door handelaar ook verstrekt bij verzending van het product of de producten naar koper
 4. Marktmeester is bereid te bemiddelen als tussen koper en handelaar onduidelijkheid, discussie of onenigheid ontstaat over de koopovereenkomst. De rol van marktmeester gaat echter niet verder dan bemiddelen. Marktmeester kan de bemiddeling stoppen als bemiddeling tussen koper en handelaar volgens marktmeester (verder) geen resultaat (meer) zal hebben

 1. Producten die koper via het platform bij handelaar bestelt, moeten door koper ter afronding van de bestelling via het platform van marktmeester worden betaald. Deze betaling vindt plaats via een betaaldienst die de gegevens die van belang zijn voor de betaling verwerkt. Met name gaat het om tenaamstelling van een rekening en IBAN-nummer. Marktmeester krijgt geen inzage in deze gegevens en slaat deze gegevens niet op
 2. Marktmeester betaalt, onder inhouding van provisie, de koopprijs van een product of van producten uit aan de handelaar. Er kan per bestelling sprake zijn van meer dan één handelaar. Dit betekent dat handelaar verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele terugbetaling van de koopsom of een deel van de koopsom. Bijvoorbeeld bij ontbinding van de koop of na retourzending van een product tijdens de wettelijke bedenktijd.

 1. Handelaar verzendt een door de koper besteld product binnen 24 uur nadat handelaar de bestelling via marktmeester heeft ontvangen
 2. Verzending door handelaar aan koper kan afhankelijk van het product en handelaar plaatsvinden met of zonder een track & trace code
 3. Handelaar zorgt er voor dat bij de verzending een duidelijke retourprocedure is gevoegd ter waarborging van de rechten van koper (zoals bedenktijd voor particulier, deugdelijk product etc.)
 4. Handelaar vermeldt duidelijk of de kosten van een eventuele retourzending voor rekening komen van handelaar of koper

 1. Handelaar is volgens de voorwaarden van marktmeester verplicht alle wettelijke bepalingen na te komen en te zorgen dat consument alle rechten worden verleend waarop de consument volgens de wet aanspraak kan maken. Dit betekent o.a.:
  • er is sprake van koop op afstand. Een particuliere consument heeft meestal 14 dagen bedenktijd
  • handelaar zorgt er voor dat een particuliere koper een product waarvoor bedenktijd geldt binnen de wettelijke bedenktijd aan handelaar kan retourneren
  • een koper heeft recht op een deugdelijk product
  • handelaar verleent een koper wettelijke garantie en staat in voor de deugdelijkheid van het door handelaar geleverde product
  • bij de levering van voedingsmiddelen voldoet de handelaar aan de HACCP-regels
 2. Handelaar zorgt er voor dat koper binnen 4 dagen na retourontvangst van de producten de koopsom terug ontvangt als koper gebruik maakt van het wettelijk recht op bedenktijd
 3. Heeft handelaar aan koper niet laten weten dat de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van consument komen, dan vergoedt handelaar aan koper de kosten van de retourzending binnen de bedenktijd
 4. Handelaar streeft er in het algemeen naar klachten van koper binnen 48 uur na ontvangst van de klacht op te lossen

 1. De particuliere koper die een product ontvangt waarop een wettelijke bedenktijd van 14 dagen toepassing is, zal voorzichtig zijn met het product en het product niet verder uitpakken of gebruiken dan nodig is om het product te kunnen beoordelen
 2. Koper zal de originele verpakking, handleiding, accessoires e.d. van het product bewaren zo lang koper van de bedenktijd gebruik kan maken
 3. Koper zal het product retourneren in de originele verpakking met de daarbij behorende handleiding, accessoires e.d. als koper het product retour zendt aan handelaar
 4. Koper zal bij retourzending de instructies voor retourzendingen volgen die handelaar heeft verstrekt
 5. Handelaar is verplicht de koopprijs -eventueel onder inhouding van de kosten van retourzending- binnen 4 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen mits koper aan de voorwaarden in dit artikel heeft voldaan

Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Een wijziging is van toepassing op producten die koper via marktmeester heeft besteld vanaf het moment dat deze wijziging door marktmeester bekend is gemaakt. Als bekendmaking geldt in ieder geval ook de plaatsing van de (gewijzigde) voorwaarden op de site van marktmeester.

Op deze voorwaarden zijn Nederlands recht van toepassing

 1. Koper kan contact opnemen met marktmeester via het volgende e-mailadres:  info@dedigitalemarkt.nl of door in te loggen op dedigitalemarkt.nl
 2. Marktmeester is per post bereikbaar op het adres: DeDigitaleMarkt.nl, Strijkviertel 36-F 3454 PM De Meern
Gratis verzending

Op alle producten

Retourneren

Binnen 14 dagen na aankoop

Garantie

op al onze producten

100% Beveiligd betalen

iDeal / Paypal / Bancontact

© De Digitale Markt 2020 – Alle rechten voorbehouden